Platycleis albopunctata
Orthoptera > Tettigoniidae